Chương trình giảng dạy trang bị cho các học viên đầy đủ về cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết; trong đó chú trọng hơn về kỹ năng Nghe và Nói. Tất cả các lớp đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, giáo viên sử dụng phương pháp tương tác nhằm khuyến khích học viên tham gia vào quá trình học tập thông qua các hoạt động vui chơi & các bài tập thú vị.

ANH VĂN THIẾU NIÊN

  • Thiết kế phù hợp với lứa tuổi teen (cấp 2, 3). Sử dụng nhiều tình huống của cuộc sống tuổi Teen trên nhiều quốc gia, văn hóa, giúp học viên phát triển tư duy một cách logic và khả năng thích nghi cao với sự thay đổi môi trường xung quanh
  • Nội dung phong phú, xoay quanh nhiều chủ đề thực tế gắn liền với cuộc sống (lịch sử, khoa học, tự nhiên, kỹ thuật…) giúp học viên thích thú tìm hiểu và học tập.
  • Kỹ năng giao tiếp được đào sâu nhưng luôn được rèn luyện phối hợp để kỹ năng này có thể củng cố thêm kỹ năng kia
  • Tích hợp đầy đủ các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) từ cấp độ trung bình đến khó. Trang bị tốt nhất những kiến thức đầy đủ trước khi gia nhập vào môi trường du học
  • Có thể thuyết trình trước lớp học/đám đông về 1 chủ đề đã chuẩn bị trước
  • Hoàn thiện 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), nắm vững kiến thức ngữ pháp để có thể tham gia các kỳ thi về học thuật
  • Trang bị vốn từ vựng phong phú trong nhiều chủ đề (lịch sử, khoa học, tự nhiên, kỹ thuật…) giúp khả năng nói và diễn đạt được tốt hơn.
  • Kết thúc cấp độ 6, học viên có thể thi được kỳ thi Ket (tương đương IELTS 3.0 – 3.5) .Kết thúc cấp độ 12, học viên có thể thi được kỳ thi Pet (tương đương IELTS 4.0 – 5.0)